เอกสาร  PDF


ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไลน์ วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563สมัครผ่านเว็บไซต์ http://datacenter.vec.go.th ตามคู่มือการสมัครดังนี้

และให้ผู้สมัครติดตามกำหนดการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และเพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน