ประกาศ แจ้งกำหนดการสมัครเรียนออนไลน์

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://datacenter.vec.go.th 

และให้ผู้สมัครติดตามกำหนดการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

และเพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน